...übrigens z wätter gseht guet us !

...übrigens z wätter gseht guet us. wahrschinlich chönne mier die komedi im burghof dürifüehre. äs het no äs paar plätz...Plakat mit Textjpg